Virtuel læserbrevsworkshop med deltagelse af Szpirt & Company

Cille og Ronja.jpg
17 mar 2021

1.a og 1.v har afholdt læserbrevsworkshop med deltagelse af Szpirt & Company. På forhånd har eleverne læst og gennemgået udvalgte artikler i dansk- og samfundsfagsundervisningen som forberedelse til dagens workshop. De forskellige artikler spænder vidt i omfang og emner.


For Szpirt & Company har formålet med workshoppen været at give eleverne kendskab til læsebreve som redskab til at skabe debat, samt at give eleverne nogle konkrete redskaber til at skrive gode læserbreve, udvælge emner og finde den rette målgruppe.


Tak for en indholdsrig dag!