Udpegning af advokat til uvildig undersøgelse

Birgitte Goye Gaarden.jpg
23 maj 2022

I dag har Advokatsamfundet offentliggjort vedhæftet opslag. Advokatrådet er af bestyrelsen på Herlufsholm Skole blevet anmodet om at udpege en advokat til at forestå en advokatundersøgelse af forholdene på Herlufsholm Skole, som de er i dag, med hensyn til elevkultur og den ledelsesmæssige håndtering af uacceptable hændelser mellem elever, herunder fysisk eller psykisk vold, mobning eller seksuelle krænkelser.


Med venlig hilsen,
Torben Lowzow
Bestyrelsesformand

 

SE OPSLAGET HER